دوره های بازرسی فنی (در حین بهره برداری)
کد دوره عنوان دوره جزئیات
14 بازرسی و ایمنی جرثقیل ها و تجهیزات بالابر جزئیات
15 بازرسی هیترها در صنایع نفت ،گاز وپتروشیمی (API 573) جزئیات
16 بازرسی بر مبنای ریسك RBI (API 580, 581) جزئیات
17 بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار (API 510) جزئیات
18 بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی (API 570) جزئیات
19 بازرسی دوره ای مخازن ذخیره (API 653) جزئیات
20 ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS) بر اساس API RP 579 جزئیات
21 تعمیرات تجهیزات و Piping تحت فشار (ASME PCC-2) جزئیات
22 بازرس مجتمع های صنعتی (API Plant Inspector) جزئیات