دوره های کاربردی صنعت جوش (مهندسی جوش)
کد دوره عنوان دوره جزئیات
35 تهیه دستورالعمل جوشكاری (PQR / WPS) طبق ASME , AWS جزئیات
36 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 3834 جزئیات
37 کنترل پیچیدگی و تنشهای پسماند در سازه های جوشكاری شده جزئیات
38 شناسایی و انتخاب انواع الكترودهای جوشكاری (AWS, EN) جزئیات
39 طراحی ، محاسبات و نقشه خوانی در اتصالات جوشی جزئیات
40 مبانی کاربردی متالورژی و عملیات حرارتی در جوش جزئیات
41 اصول تائید صلاحیت جوشكاران (EN, ASME, AWS, API) جزئیات
42 عیوب در اتصالات جوشی ، علل ، نحوۀ تعمیر و حد پذیرش آنها جزئیات
43 اصول جوشكاری تعمیری سازه ها و تجهیزات جزئیات