خدمات سطح III آزمايشات غيرمخرب

شرکت آریا آزمون صنعت آمادة ارائة خدمات مشاوره ای آزمایشات غیر مخرب توسط کارشناسان سطح 3 از انجمن NDT آمریکا (ASNT Level III) به شرح ذیل می باشد:

 • انتخاب بهترین و مناسبترین روش و تکنیک آزمون های غیرمخرب جهت کاربرد مورد نظر .
 • انتخاب مناسبترین تجهیزات جهت هدف مورد نظر .
 • تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT جهت روش های مختلف بازرسی ، کارفرمایان متفاوت و پروژه های گوناگون .
 • تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT بر مبنای کدها ، استاندارد ها و Spec های درون سازمانی، ملی و بین المللی با توجه به نیاز مشتری .
 • تهیه وآماده سازی فرمت گزارشات تست و Technique Sheet آزمون های غیرمخرب .
 • تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT در صنایع خاص نظیر تست التراسونیک بر روی اتصالات Y- K -T ، تست التراسونیک به روش غوطه وری و دستورالعمل های NDT مختص صنایع هوافضا .
 • ارائه دستورالعمل کلیه روشهای NDT نظیر تست ذرات مغناطیسی (MT ) ، تست التراسونیک (UT ) ، تست مایعات نافذ (PT ) ، تست رادیوگرافی (RT ) و ... .
 • تهیه وآماده سازی Written practice مطابق استاندارد SNT-TC-1A و CP-189
 • بازبینی و تأیید کلیه دستورالعمل های بازرسی
 • بازبینی دستورالعمل های نوشته شده مطابق با استانداردها ی درون سازمانی ، ملی و بین المللی .
 • آموزش وصدور گواهینامه جهت پرسنل مطابق با Written practice ارائه شده توسط کارفرما .

نصب وراه اندازی تجهیزات جدید NDT در محل مشتری

شرکت آریا آزمون صنعت با در اختیار داشتن افراد Level III مجرب می تواند شما را در راه اندازی تجهیزات جدید یاری نموده و در زمینه های ذیل با مجموعه شما همکاری نماید :

 • آموزش تکنیک ها و روش های مناسب برای قطعات، مطابق با کدها و استانداردهای کاربردی ویا الزامات مورد نظر کارفرما .
 • امکان آموزش جهت انتخاب تجهیزات صحیح و مناسب برای کاربرد مورد نظر .
 • خرید تجهیزات مورد نیاز با قیمت های رقابتی .
 • ارائه روشهای مناسب جهت بازرسی اجزا و قطعات مورد نظر .
 • بازرسی تجهیزات .
 • کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات و متعلقات آنها .