تست راديوگرافی (RT)

تست رادیوگرافی یا پرتونگاری صنعتی یکی از روشهای موثر جهت ردیابی عیوب داخلی در مواد مختلف بوده وبه صورت ویژه ای به منظور تضمین کیفیت قطعات جوشکاری شده، ریخته گری شده و آهنگری شده و ... استفاده می شود.

در این روش یک فیلم رادیوگرافی مناسب در پشت قطعه مورد تست قرار می گیرد و از قسمت دیگر قطعه ، پرتو ایکس یا گاما به فیلم تابانده می شود. شدت پرتو ایکس یا گاما پس از عبور از قطعه بر اساس ساختار داخلی قطعه مورد تست ، تعدیل شده و سپس به فیلم رادیوگرافی می رسد .

در مناطقی که ضخامت کمتر بوده و یا دانسیته کمتری دارند جذب پرتو کمتر بوده و نفوذ آن از قطعه بیشتر است .

پرتوهایی که از قطعه عبور می کنند تصویری از آن روی فیلم ایجاد می نمایند .

مناطقی از قطعه کار که جذب کمتری داشته و یا نفوذ پرتو بیشتر است تصویر سیاهتری روی فیلم ایجاد می نمایند و مناطقی که جذب پرتو بیشتری دارند تصویر روشن تری روی فیلم ایجاد می کنند . سپس تصویر ایجاد شده بر روی فیلم جهت به دست آوردن اطلاعات و بررسی عیوب موجود در قطعه مورد تفسیر قرار می گیرد .

شرکت آریا آزمون صنعت به امکانات و تجهیزات پیشرفته نظیر ایزوتوپ های رادیواکتیو ایریدیم 192 ، دستگاههای تولید اشعه ایکس و Viewer های قوی جهت تفسیرفیلم های با دانسیته بالا مجهز می باشد .

کارشناسان رادیوگرافی شرکت آریا آزمون صنعت با دارا بودن تجارب گسترده در رادیوگرافی قطعات صنعتی و اتصالات جوشی در صنایع مختلف شامل خطوط لوله بین شهری، سیستم های لوله کشی تحت فشار،پالایشگاهها، تجهیزات هسته ای وهوافضا تماماً دارای مدرک معتبر سطح II,I مطابق با استانداردASNT SNT-TC-1A بوده ومتخصصان ASNT NDT Level III جهت ارائه خدمات مشاوره ای به صورت تمام وقت در دفتر مرکزی این شرکت مستقر می باشند .