برگزاری دوره آموزشی اپراتوری جوشکاری سطح I مطابق با استاندارد AWS QC10
دوره آموزشی اپراتوری جوشکاری سطح I مطابق با استاندارد AWS QC10 - AWS QC 10 Certified Entry Welder Level I

مدت دوره: 120 ساعت (15 روز )

محتوای دوره (بخش تئوری کاربردی):
 • آشنایی با حرفه جوشکاری ، دامنه کاربرد ، اهمیت و جایگاه سازمانی پرسنل جوشکار
 • واژه ها و اصطلاحات در جوشکاری طبق AWS A3.0
 • آشنایی با نکات ایمنی و سلامت فردی در محیط کارگاه جوشکاری مطابق با استاندارد ANSI Z49.1
 • آشنایی با علائم و نقشه خوانی جوش مطابق با استاندارد AWS A2.4
 • آشنایی با دستورالعمل های جوشکاری و تاییدیه آنها (WPS/PQR)
 • آشنایی با روش های جوشکاری قوسی شامل (SAW, FCAW,GTAW, GMAW, SMAW )
 • آشنایی با روشهای برشکاری حرارتی شامل (OFC , PAC )
 • آشنایی با آزمایشات جوش شامل تستهای مکانیکی ( مخرب ) و غیر مخرب (NDT)
 • آشنایی با عیوب جوش ، علل ، نحوه پیشگیری و تعمیر آنها
محتوای دوره (بخش کارگاه عملی):
 • آموزش نحوه آماده سازی لبه ها ( پخ زنی ) و مونتاژ صحیح قطعات طبق نقشه وWPS
 • آموزش جوشکاری با روش SMAW روی ورق های فولادی برای جوشهای گوشه و نفوذی در وضعیتهای 2G, 3F, 1G , 2F 3G ,
 • آموزش جوشکاری با روشGMAW (MAG) بر روی ورقهای فولادی برای جوشهای گوشه و نفوذی در وضعیتهای3F , 1G , 2F
 • آموزش جوشکاری با روش FCAW روی ورق های فولادی برای جوشهای گوشه و نفوذی در وضعیتهای 1G , 2F
 • آموزش جوشکاری با روش GTAW (TIG) روی ورقهای فولادی برای جوشهای گوشه و نفوذی در وضعیتهای 1G , 2F + آشنایی با جوشکاری روی آلیاژ های آلومینیوم و فولادهای ضد رنگ آستنیتی
 • آموزش برشکاری حرارتی ورقهای فولادی با روش های OFC یا PAC
مخاطبین دوره:

جوشکاران ، بازرسین جوش ، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته جوشکاری و سایر رشته های مهندسی، تکنسین های واحد های تولیدی و واحد های تعمیراتی، افرادی که قصد دارند در کمترین زمان ممکن دانش و مهارت فنی جوشکاری را با هدف مهاجرت کسب نمایند.

توانمندیها پس از طی دوره:

آشنایی با مدارک جوش شامل نقشه خوانی وWPS,PQR - آشنایی با اصول فرایند های جوشکاری GTAW,GMAW,SMAW FCAW, ، پارامتر های تنظیمی ، الکترود ها ، سیم جوشها ، و سایر مواد مصرفی در روشهای مذکور - آشنایی با عیوب جوش ، روشهای رفع و تعمیر آنها - آشنایی با روشهای تست جوش(مخرب و غیر مخرب )- توانایی و کسب مهارت جوشکاری با روشهای GTAW,GMAW,SMAW FCAW, روی ورق های فولادی در وضعیت های تخت ، افقی و عمودی - توانایی و کسب مهارت در عملیات برشکاری، آماده سازی لبه های اتصال و عملیات مونتاژ طبق نقشه و WPS ....

گواهینامه:

به قبول شدگان در آزمونهای نهایی علاوه بر گواهینامه موفقیت در طی دوره AWS QC 10 Certified Entry Welder Level I ، گواهینامه معتبر تایید صلاحیت جوشکار به صورت جداگانه در هر یک از روشهایGTAW,GMAW,SMAW FCAW, ، اعطاء خواهد شد.

پیش نیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با فرآیندهای جوشکاری و برشکاری داشتن تحصیلات حداقل دیپلم و آشنایی به زبان انگلیسی

1399-04-08