تکنولوژی بازرسی جوش

7,000,000 ریال

بدینوسیله به استحضار می رساند چاپ چهارم کتاب تکنولوژی بازرسی جوش با ویرایش جدید و افزودن ضمائم کاربردی منتشر گردید . شایان ذکر است کتاب مذکور ترجمه ای از منبع Welding Inspection Technology از انتشارات AWS می باشد که با اخذ مجوز از انجمن مربوطه ترجمه و به چاپ رسیده است.

چاپ اول این اثر در تابستان 1385 برای اولین باردر کشور با استقبال بی سابقه از طرف صنعت گران و دانشجویان مواجه گردید که منجر به تجدید چاپهای بعدی و توزیع بالغ بر 15000 جلد از کتاب فوق گردید بطوریکه عنوان یکی از طرفدارترین کتابهای عرصه بازرسی فنی را به خود اختصاص داده است.

یکی از مزایای کتاب فوق گردآوری کلیه اطلاعات لازم برای دوره های آموزشی بازرسی جوش (CWI)، و بازرسی چشمی جوش(VT) می باشد.

سرفصلهای کتاب
 • فصل اول : بازرسی جوش و تایید صلاحیت
 • فصل دوم : ایمنی برای بازرسین جوش
 • فصل سوم : فرآیندهای اتصال و برشکاری فلزات
 • فصل پنجم : اسناد و مدارک مورد استفاده در عملیات بازرسی جوش
 • فصل ششم : خواص فلزات و آزمایشات مخرب
 • فصل هفتم : سیستم های اندازه گیری متریک در بازرسی جوش
 • فصل هشتم : متالورژی جوش برای بازرسین جوش
 • فصل نهم : ناپیوستگی های جوش و فلز پایه
 • فصل دهم : بازرسی چشمی و سایر روشهای NDT
 • پیوست 1 : محدوده پذیرش ناپیوستگی ها در بازرسی چشمی جوش به انضمام جداول کاربردی استاندارد AWS D1.1
 • پیوست 2 : محدوده پذیرش ناپیوستگی ها در جوش های ذوبی بر اساس استانداردISO 5817:2014
 • پیوست 3 : محدوده پذیرش جوش در بازرسی چشمی و رادیوگرافی به انضمام جداول کاربردی استاندارد ASME B31.3:2014
 • پیوست 4 : معرفی ناپیوستگی های جوش ، HAZ و فلز پایه به همراه راهنمای تفسیر عیوب جوش در فیلم های رادیوگرافی
 • پیوست 5 :جداول پیشنهادی انتخاب الکترود و سیم جوش برای جوشکاری مواد مختلف
 • پیوست 6 :جداول پیشنهادی انتخاب پارامترهای جوشکاری در فرآیند های مختلف
 • پیوست 7 :جداول پیشنهادی دمای پیشگرم و درجه حرارت بین پاسی

ثبت نظر