خدمات بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) Risk Based Inspection

شرکت آریا آزمون صنعت به جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشی در راستای مدیریت ریسک و اولویت بندی بازرسی تجهیزات تحت فشار بر اساس میزان ریسک آنها ، اقدام به ارائه خدمات بازرسی بر مبنای ریسک ( RBI ) با استفاده از متخصصین مجرب و بهره گیری از تجهیزات و نرم افزار های پیشرفته نموده است .

RBI یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده که بر اساس تحلیل های آماری از اطلاعات بدست آمده از عملیات پایش در یک فرایند عملیاتی و به منظور بهینه کردن برنامه و هزینه های بازرسی به کار می رود .

بطور خلاصه در روش RBI ابتدا میزان احتمال و نتیجه از کار افتادگی تجهیزات تحت فشار محاسبه شده و از ضرب این دو فاکتور یعنی ( احتمال و پیامد ) میزان ریسک بدست می آید. سپس بر اساس اندازه ریسک های بدست آمده ، تجهیزات ، اولویت بندی شده و برنامه بازرسی برای آنها تعریف میگردد.

در این روش بر خلاف روش های سنتی بازرسی ، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی تجهیزات تعریف نمی شود ، بلکه هر تجهیز فاصله زمانی و روش جداگانه ای جهت بازرسی دارد . در واقع با این کار می توان از بازرسی های مکرر اجتناب کرد و در عوض امکانات و توانمندیهای بازرسی را بر روی تجهیزات با ریسک بالاتر متمرکز نمود .

مراحل اجرایی خدمات RBI به شرح ذیل می باشد:

 • تهیه خط مشی RBI در شرکت متقاضی
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات تجهیزات
 • طراحی مدارهای خوردگی
 • ارزیابی پیامد وقوع خرابیها
 • برنامه ریزی بازرسی فنی

با داشتن اطلاعات مربوط به احتمال از کار افتادگی و نتیجه از کار افتادگی تک تک واحد ها می توان جایگاه ریسک سیستم مورد مطالعه را در یک ماتریس 5×5 ریسک مشخص نمود . این ماتریس دارای چهار ناحیه می باشد . وقتی نتایج ارزیابی همه واحد ها یا سیستم ها روی ماتریس مشخص شد ، می توان واحد ها را بر اساس ریسک های بدست آمده طبقه بندی نمود و نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی بیشتر و فوریت آن ارزیابی را مشخص نمود . نتایج ماتریس ریسک می تواند برای مشخص کردن نواحی بالقوه خطرناک ، به کار رفته و تصمیم گرفته شود که کدام قسمت از واحد فرایند نیازمند بیشترین توجه از نظر بازرسی یا روش های دیگر کاهش ریسک می باشد .

مزایای استفاده از روش RBI :

 • افزایش ایمنی و اطمینان پذیری تجهیزات
 • کاهش توقف های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده
 • افزایش فواصل زمانی بازرسی و تعمیرات اساسی
 • شناسایی پتاسیل های خرابی و شکست
 • شناسایی پارامترهای فرایندی موثر بر خوردگی
 • کاهش هزینه های بازرسی ، تعمیرات و نگهداری
 • توجه و تمرکز خاص بر روی تجهیزات بحرانی و اولویت بندی تجهیزات جهت انجام اقدامات بازرسی و تعمیرات
 • مطالعات خطر و قابلیت بهره‌برداری روش نوینی است مبتنی بر جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌های آماری داده های ناشی از عملیات بهره‌برداری ، تعمیرات و نگهداری ، بازرسی فنی و پایش وضعیت در یک مجتمع پالایشگاهی یا پتروشیمی که میزان ریسک حاکم بر واحدهای عملیاتی، تجهیزات مختلف و خطوط لوله را برمبنای نسخه 2008 استاندارد API 581محاسبه و تعیین می‌نماید تا بر این اساس طرح‌ها و برنامه‌های نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی باهدف افزایش اثربخشی و کارایی آن‌ها و به تبع آن افرایش ایمنی وتولید اقتصادی محقق گردد.
1399-04-08